Zjistěte více

O nás

Česko-portugalská obchodní komora

je spolkem, jehož organizace a činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Její založení bylo podpořeno v březnu roku 2016 ze strany tehdejší portugalské velvyslankyně J.E. Manuely Franco. Sídlí v Praze na adrese Pobřežní 394/12, 186 00 Karlín.

Důležitým posláním Česko-portugalské obchodní komory je napomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a portugalskými podnikatelskými subjekty, jakož i podporovat nepodnikatelské subjekty při jejich aktivitách v České republice a Portugalsku.

Statutárním orgánem komory je představenstvo, tvořené předsedou a místopředsedou

Vedení komory

Mgr. Bořivoj Líbal,
předseda komory

Dr. Pedro Vasco Rocha Gonçalves,
místopředseda komory