Jak vám můžeme pomoci

Naše služby

Poradenství a podpora při vstupu na český nebo portugalský trh

Stěžejním úkolem ČPOK je pomáhat svým členům ve formě poradenství, koordinace jednání na úrovni jednotlivých sektorů, kampaní a ve všech dalších činnostech, které by mohly být společnostem podnikajícím v obou zemích prospěšné.

Zajistíme Vám služby, které Vám usnadní vstup na český trh. Nabízíme balíčky pro nově příchozí ať již ve formě založení nové společnosti a nastavení souvisejících procesů či pomoci při akvizici již existující společnosti. Taktéž Vám pomůže v případě Vašeho zájmu o vstup na portugalský trh.

Zajistíme veškerou administrativně-právní podporu v souvislosti se založením společnosti, kontakt s bankami, nastavení účetní, mzdové a daňové agendy, či pojištění odpovědnosti. To vše bez nutnosti cestovat z Portugalska do České republiky.

Zajistíme pro Vás nastínění legislativy platné v České republice a Portugalsku, v oblastech, které se týkají Vašeho podnikání.

Informace o konkrétních službách naleznete zde.

Propagace Vaší společnosti

ČPOK podporuje propagaci svých členů pořádáním rozličných akcí (např. jednání u kulatého stolu, obědů, obchodních seminářů, vztahující se k různým sektorům a tématům) a také spolupracuje na organizaci dalších událostí s obchodními komorami jiných států.

VIP členům nabízíme propagaci na webových stránkách obchodní komory (včetně propagace jejich firemních novinek a událostí) a pozvánky na exkluzivní akce pořádané pro VIP členy.

Zájemcům poskytneme inzertní prostor na našich stránkách. Dále Vám pomůžeme se zajištěním poradenství v oblasti PR, mediálního monitoringu, krizové komunikace či při tvorbě marketingového obsahu a reklamy.

Akvizice společnosti v ČR

Pomůže Vám s nalezením vhodné cílové společnosti a vhodného financování.

V případě akvizice společnosti v České republice Vám zajistíme pomoc s právní, finanční a daňovou prověrkou a přípravou související transakční dokumentace.

Zprostředkujeme Vám právní, daňovou, účetní a finanční podporu pro Vaše podnikání v České republice nebo v Portugalsku.

Pravidelná setkání

Organizujeme a účastníme se networkingových setkání jak na platformě komory, tak na platformě ambasády. Umožníme vám komunikaci jak s portugalskou ambasádou v České republice, tak s českou ambasádou v Portugalsku.

Pořádáme a účastníme se setkání podnikatelů s veřejnými činiteli pověřenými zastupováním jednotlivých odvětví. Účelem těchto setkání je mimo jiné zajistit naším členům možnost zapojit se do legislativního procesu v oblasti jejich zájmu.

Pomůžeme Vám i s nalezením vhodného obchodního partnera v České republice a Portugalsku.