O nás

Česko-portugalská obchodní komora (ČPOK) je spolkem, jehož organizace a činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ČPOK byla za podpory paní Manuely Franco, portugalské velvyslankyně v České republice, založena v březnu 2016 a sídlí v Praze.

Hlavním posláním Česko-portugalské obchodní komory je napomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a portugalskými podnikatelskými subjekty, jakož i podporovat nepodnikatelské subjekty při jejich aktivitách v České republice a Portugalsku. Jedním z dalších cílů je zejména podpora a rozvoj obchodní a kulturní spolupráce v obou těchto zemích a za tímto účelem vytvářet prostor pro komunikaci a diskuzi.

Česko-portugalská obchodní komora má za cíl úzce spolupracovat především s Hospodářskou komorou České republiky, Agrární komorou České republiky a s dalšími institucemi obdobného zaměření, které působí v České republice a Portugalsku, a dále s ústředními orgány státní správy či samosprávy včetně velvyslanectví obou zemí.

Zásady zpracování osobních údajů

 

Vedení komory

Statutárním orgánem komory je Představenstvo, tvořené předsedou a místopředsedou.

Mgr. Bořivoj Líbal

Mgr. Bořivoj Líbal, předseda komory
tel: +420 608 200 077
e-mail: libal@czptchamber.eu
adresa: Na Poříčí 1079/3a, 110 00, Praha 1

 

Dr. Pedro Vasco Rocha Gonçalves

Dr. Pedro Vasco Rocha Gonçalves, místopředseda komory
tel: +420 602 807 598
e-mail: rocha@czptchamber.eu

 

 Mgr. Eliška Košťálová

Mgr. Eliška Hurychová, koordinátorka
tel: +420 734 798 871
e-mail: kostalova@czptchamber.eu

 

Michal Jekielka

Mgr. Michal Jekielek, finanční ředitel
tel: +420 734 354 284
e-mail: jekielek@czptchamber.eu

Partneři

Události

Mezinárodní advokátní kancelář Noerr Vás zve na speciální seminář "Jednání za společnost s péčí řádného hospodáře", který se uskuteční ve středu 5. června 2019 ve Four Seasons Hotel Prague. Česko-portugalská obchodní komora je jedním z partnerů akce.

03/06/2019 15.34

Dne 24. 4. 2019 se na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci pořádala konference Česká republika a lusofonní svět: současnost a budoucnost spolupráce. Na akci, kterou pořádalo ministerstvo, mj. vystoupil i předseda ČPOK, Bořivoj Líbal.

06/05/2019 15.09

Inzerce