O nás

Česko-portugalská obchodní komora (ČPOK) je spolkem, jehož organizace a činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ČPOK byla za podpory paní Manuely Franco, portugalské velvyslankyně v České republice, založena v březnu 2016 a sídlí v Praze.

Hlavním posláním Česko-portugalské obchodní komory je napomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a portugalskými podnikatelskými subjekty, jakož i podporovat nepodnikatelské subjekty při jejich aktivitách v České republice a Portugalsku. Jedním z dalších cílů je zejména podpora a rozvoj obchodní a kulturní spolupráce v obou těchto zemích a za tímto účelem vytvářet prostor pro komunikaci a diskuzi.

Česko-portugalská obchodní komora má za cíl úzce spolupracovat především s Hospodářskou komorou České republiky, Agrární komorou České republiky a s dalšími institucemi obdobného zaměření, které působí v České republice a Portugalsku, a dále s ústředními orgány státní správy či samosprávy včetně velvyslanectví obou zemí.

 

Vedení komory

Statutárním orgánem komory je Představenstvo, tvořené předsedou a místopředsedou.

Mgr. Bořivoj Líbal

Mgr. Bořivoj Líbal, předseda komory
tel: +420 608 200 077
e-mail: libal@czptchamber.eu
adresa: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

 

Dr. Pedro Vasco Rocha Gonçalves

Dr. Pedro Vasco Rocha Gonçalves, místopředseda komory
tel: +420 602 807 598
e-mail: rocha@czptchamber.eu

 

 Mgr. Eliška Košťálová

Mgr. Eliška Hurychová, koordinátorka
tel: +420 734 798 871
e-mail: kostalova@czptchamber.eu

 

Ing. Martina Síbrtová

Ing. Martina Síbrtová, finanční ředitelka
tel: +420 730 184 595
e-mail: sibrtova@czptchamber.eu

 

Mgr. Jaroslav Srb

Mgr. Jaroslav Srb, tajemník
+420 734 280 900
e-mail: srb@czptchamber.eu

Partneři

Události

ČPOK zahájila od 1. ledna 2017 provoz svých webových stránek. V nejbližší době plánujeme zorganizovat tiskovou konferenci. O datu jejího konání budete informováni na našich webových stránkách.

01/01/2017 10.00

Inzerce